เกี่ยวกับนักเขียน

ชื่อ

วันเกิด: 5 กรกฎาคม 2530

อายุ: 37 ปี

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย

ระดับการศึกษา: จบปริญญาตรี สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยลำปาง

ผู้มีความชำนาญในการเขียนและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสุขภาพและอาหาร ด้วยการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ทางส่วนตัว เขาได้สร้างชื่อเสียงในวงการอาหารสุขภาพ

เชี่ยวชาญในการรีวิวอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เขาไม่เพียงแค่รีวิวรสชาติของอาหารเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับสารอาหารที่ประกอบอยู่ในอาหารแต่ละชนิด โดยการสรุปข้อมูลอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย เขาช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงประโยชน์และข้อจำกัดของแต่ละอาหารอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและปริมาณที่เหมาะสมของแต่ละอาหาร เขาช่วยให้ผู้อ่านสามารถตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้อย่างมั่นใจ

ด้วยความพยายามในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม เนื้อหาที่ได้สร้างขึ้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้อ่าน ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณค่าและความสำคัญของการมีนักเขียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารสุขภาพในชุมชน

ในแง่มุมของนักเขียนและผู้เผยแพร่ข้อมูล เป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่เห็นว่าเขาเองมีส่วนร่วมในการกระตุ้นสุขภาพของสังคม ผ่านการรีวิวอาหารสุขภาพที่มีคุณค่าและเชื่อถือได้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการนำเสนอข้อมูลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีอย่างรวดเร็วและปลอดภัยในชีวิตประจำวันของพวกเขา

ข้อมูลติดต่อ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน: บรรณาธิการ Editor (positivelivingbc.org)

ที่อยู่หมู่ที่ 6 บ้านเลขที่ 9 ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150

อีเมล์

Social :